bambus szcz甓cia

Wies砤w Gawry

Lucky Bamboo - [Dracena Sandera]

Lucky Bamboo - [Dracena Sandera]

Dosta砤m w prezencie spiralnie skr阠ony bambus szcz甓cia. Teraz wypuszcza zupe硁ie proste p阣y. Dlaczego? Ma砱orzata Bartnik

Os硂na tarasu i balkonu. Jak os硂ni si przed s眘iadami?

S sposoby na szybk os硂n tarasu i balkonu. Nawet w 秝ie縪 za硂縪nym ogrodzie, na balkonie czy tarasie mo縩a poczu si kameralnie jak u siebie w domu. Zobacz jak!

Le秐y pejza na tarasie. Projekt tarasu

Okazuje si, 縠 las mo縠 szumie nawet w... donicy, na wysoko禼i czwartego pi阾ra. Najlepszym tego dowodem jest ten taras, pe砮n 秝ierk體, wrzos體 i ozdobnych traw.

Zobacz wideo

Po縴teczne owady - mali pomocnicy ogrodnika

Po縴teczne owady - mali pomocnicy ogrodnika

rezydent體. Bardzo wa縩e jest zapewnienie tym drobnym zwierz阾om schronienia. Najlepsze s materia硑 naturalne, jak drewno, s硂ma, trzcina, bambus, a tak縠 ceg硑 lub pustaki. Owady szczeg髄nie lubi konstrukcje z mieszanki gliny i sieczki s硂mianej (w proporcjach 3:1). Domki mog mie r罂ne formy, a budowa

Ogr骴 pi阫ny jesieni

Ogr骴 pi阫ny jesieni

. Trawy do odpowiedniego wyeksponowania potrzebuj sporo miejsca, a my nie chcieli秏y zamienia ogrodu w kolekcj. W naszym Ogrodzie Traw dominuj miskanty, rozplenice i bambusy, g丑wnie z rodzaju Fargesia, kt髍y najlepiej znosi nasz klimat. Na zdj阠iu powy縠j: Poludniowa skarpa z kolekcj traw

Yuan, czyli ogr骴 po chi駍ku

, kt髍a pomaga nam w osi眊ni阠iu pomy秎no禼i, dostatku i osobistego szcz甓cia. Ustawienie domu wzgl阣em kierunk體 geograficznych oraz ro秎iny i elementy ma砮j architektury w ogrodzie w subtelny spos骲 naznaczaj nasz pod秝iadomo舵, maj wp硑w na jako舵 縴cia. Dlatego urz眃zaj眂 ogr骴, trzeba uwzgl阣nia

Ogr骴 botaniczny w dzielnicy Troja

. W niewielkim zagajniku posadzono setki bambus體. Pot昕ne Fargesia nitida dorastaj do 5 m, a delikatne Sasa veitchi nie przekraczaj kilkudziesi阠iu centymetr體. Wra縠nie jest niesamowite. Od Honsiu po Peloponez Na imponuj眂ej rabacie w centrum ogrodu (ma d硊go舵 150 m!) co roku wysadza si ponad

Ogr骴 japo駍ki - nieko馽z眂a si historia

Ogr骴 japo駍ki - nieko馽z眂a si historia

wy硂縪na jest wij眂a si przez ca硑 ogr骴 禼ie縦a tobi-ishi. Z granitu wykonano m.in. oryginalne latarnie, pagody i zbiorniki na wod. Powtarzaj眂e si kamienne elementy kompozycyjnie scalaj ogr骴, stwarzaj atmosfer spokoju i harmonii. Nie mniej wa縩e s konstrukcje z drewna i bambusa - bramy, p硂ty

Meble do ogrodu

z nich stosuje si do budowy 縜glowc體 i jacht體, a wi阠 mog mie bezpo秗edni kontakt z wod, nic dziwnego, 縠 i w ogrodzie sprawdzaj si doskonale (drewno tekowe ma trwa硂舵 nawet 70-100 lat). Wiklina, bambus i rattan to materia硑, kt髍e pozwalaj nada wykonanym z nich meblom wiele ciekawych

Ogrody przy i眛yni Spokoju i Pokoju w Kioto

Po硊dniowego Ogawa Jihei nie zdo砤 wybudowa. Uko馽zono go (w stylu nawi眤uj眂ym do pozosta硑ch projekt體 mistrza) dopiero w 1981 r. W marcu roz秝ietla si g酬bokim r罂em ukwieconych wi秐i 'Shidare-zakura' o wiotkich, zwisaj眂ych lu糿o ga潮zkach. Ich korony podtrzymuj specjalne konstrukcje z bambusa

Park Phoenix - duma Nicei

- strumie wije si w秗骴 k阷 bambus體, rozplenic (Penisetum), miskant體, papirus體... Zaskakuj眂e t硂 zyska砤 kolekcja kaktus體 zgromadzona przed jednym z budynk體 administracyjnych - kolczaste zielone formy odcinaj si od ciemnego t砤 lustrzanych szyb. Park oddzia硊je na wszystkie zmys硑. Wzrok uwodz

Jak Marzena i Marcin sw骿 ogr骴 zak砤dali, cz. I

dw骳h stron trwaj budowy, z trzeciej (na szcz甓cie najbardziej widokowej) nie dzieje si nic, z czwartej jest droga. Gleba - gliniasta Stan w骴 - niski, nie sprawia problemu. Wi阫szym k硂potem jest s砤ba przepuszczalno舵 gruntu - deszcz體ka d硊go stoi. Istniej眂a ro秎inno舵 - 潮ka i ani jednego drzewa

Dracena sandera - Dracaena sanderiana

Lucky Bamboo to nie prawdziwy bambus, ale rosn眂a w po硊dniowej Azji dracena Sandera (Dracaena sanderiana). Na skal masow produkowana jest na Tajwanie. W ostatnich latach sta砤 si 秝iatowym hitem. Wygl眃em rzeczywi禼ie przypomina pot昕n traw. Jej proste 硂dygi w naturze osi眊aj wysoko舵 kilku

Najnowsze