bonsai drzewko szcz甓cia

Aldona Zakrzewska

Bonsai - kieszonkowe drzewko

Bonsai - kieszonkowe drzewko

Bon znaczy taca, sai - drzewo. Z tych dw骳h japo駍kich s丑w powsta砤 nazwa bonsai - kar硂wego doniczkowego drzewka lub krzewu.

Bonsai. Sztuka miniaturyzacji

Drzewka bonsai fascynuj nas niezwyk硑mi kszta硉ami i wydaj si nam ro秎inami z innego 秝iata. Pewnie dlatego nie zawsze wiemy, jak je piel阦nowa.

Grubosze NA SZCZ师CIE

To wielka przyjemno舵 mie w domu egzotyczne okazy, kt髍e w dodatku nie wymagaj wiele piel阦nacji. Takie s w砤秐ie grubosze. A je秎i wierzymy w magi ro秎in, wybierzmy drzewko szcz甓cia, mo縠 dzi阫i niemu b阣ziemy mie te wielki fart?

Pni obgryzacze, czyli opowie舵 o jeleniu Ogrodniku

kory nazywa si "spa硂wanie". Drzewo spa硂wane na og蟪 wiosn schnie. Taka pozbawiona p阣體 m硂da jab硂nka bardziej przypomina bonsai ni糽i drzewo owocowe - wystarczy przypatrze si dzikim jab硂nkom na skrajach wsi i las體. Na szcz甓cie wi阫szo禼i w砤禼icieli ogrod體 nie grozi ani wizyta

Zasady nawo縠nia kwiat體 w mieszkaniu

przeznaczone dla wybranych gatunk體. S to np. nawozy do paproci, fikus體, kaktus體 i sukulent體, storczyk體, a nawet drzewek bonsai. Znajdziemy r體nie ukorzeniaj眂y naw髗 do sadzonek i nasion. Zawiera on du縪 zwi眤k體 fosforu u砤twiaj眂ych rozw骿 korzeni. Co tydzie lub raz w sezonie Wi阫szo舵 nawoz體

Yuan, czyli ogr骴 po chi駍ku

Yuan, czyli ogr骴 po chi駍ku

osi眊ni阠iu pomy秎no禼i, dostatku i osobistego szcz甓cia. Ustawienie domu wzgl阣em kierunk體 geograficznych oraz ro秎iny i elementy ma砮j architektury w ogrodzie w subtelny spos骲 naznaczaj nasz pod秝iadomo舵, maj wp硑w na jako舵 縴cia. Dlatego urz眃zaj眂 ogr骴, trzeba uwzgl阣nia zasady feng shui. Sadz眂

Iglaki o pi阫nych szyszkach - jak bombki na choince

Iglaki o pi阫nych szyszkach - jak bombki na choince

ten przyby do nas z Ameryki P蟪nocnej. Jest ma硑m drzewkiem o nieregularnym i powyginanym pokroju, ch阾nie wykorzystywanym do tworzenia ogrodowych form bonsai. Na uwag zas硊guj te szyszki, oryginalne pod kilkoma wzgl阣ami. S ma砮, pokr阠one i kszta硉em przypominaj papryczki. Siedz mocno na

Ogr骴 japo駍ki - nieko馽z眂a si historia

Ogr骴 japo駍ki - nieko馽z眂a si historia

ekspozycja drzewek bonsai - galeria » Zrozumie przes砤nie natury Mariusz Fo砫a m體i, 縠 ogr骴 japo駍ki to przygoda na ca砮 縴cie. Dbanie o niego jest celem samym w sobie. Okazuje si zreszt, 縠 piel阦nacja ogrodu japo駍kiego zaprojektowanego zgodnie z zasadami sztuki wcale nie jest trudna. Wymaga

Jak spod ig硑

. Gdzieniegdzie w秗骴 ro秎in stoj prawdziwe rze糱y - dzie砤 Jacka. Tworzy g丑wnie w marmurze i granicie. Pasjonuje go te formowanie bonsai. Wyhodowane przez niego kar硂wate drzewka w donicach bior udzia w mi阣zynarodowych konkursach i wystawach. Nie s na sprzeda, w przeciwie駍twie do rze糱, kt髍e 砤two

Kwietnik nr Marzec 2010

koniec miesi眂a zaczniemy powa縩iejsze prace, np. nawo縠nie ogrodu (str. 32).W mieszkaniu6 W weso硑ch kolorachKwiaty przyci眊aj眂e wzrok10 Drzewko szcz甓cia Balbiny BruszewskiejRo秎iny w znanych r阫ach12 Sztuka miniaturyzacjiWszystko o bonsai16 Domowe wysiewyCzas szykowa rozsad闚a balkonie18 B酬kit z