drzewko szcz甓cia kwitnienie

Agnieszka Keller, Jolanta Zdanowska

Migda砮k - Prunus triloba

Migda砮k - Prunus triloba

W pe硁i kwitnienia wygl眃a niewiarygodnie, zupe硁ie jak... sztuczne drzewko ozdobione kwiatkami z bibu硑. Ale w砤秐ie dzi阫i temu wprowadza do ogrodu rado舵 i optymizm. Prawdziwe drzewko szcz甓cia.

Glicynia czyli wisteria. Pn眂ze o pi阫nych kwiatach

W昕owe sploty p阣體 glicynii wiosn potrafi ca硑 dom zas硂ni girlandami kwiat體, a gdy przekwitn - masywn kotar pi阫nych li禼i.

Kalendarz prac ogrodowych Luty i marzec - przygotowujemy si na przyj禼ie wiosny.

Przedwio秐ie kusi nas swoim wyd硊縜j眂ym si dniem i bladoniebieskim niebem i zach阠a, by wyj舵 do ogrodu. Kwitn眂y na 矿硉o oczar i zielony kwiatostan leszczyny informuj, 縠 oto przyroda zaczyna na nowo budzi si po zimie. Ka縟y mi硂秐ik ogrodu wie, 縠 w砤秐ie rozpoczyna si okres wyt昕onych prac wiosennych, dzi阫i kt髍ym ju nied硊go kwiaty na naszych rabatach b阣 cieszy oczy, a warzywa podniebienie. Podpowiadamy jak dobrze przyszykowa si do nadchodz眂ego sezonu i zwi阫szy szanse na obfite plony i pi阫ne kwiaty.

Lilie ogrodowe, lilie drzewiaste i lilie wodne. Uprawa i piel阦nacja lilii w przydomowym ogrodzie

Lilie ogrodowe, lilie drzewiaste i lilie wodne. Uprawa i piel阦nacja lilii w przydomowym ogrodzie

okry je torfem,  s硂m i li舵mi. Choroby lilii Niestety, 縠ruj na nich r罂ne chrz眘zcze – je秎i pogryz zawi眤ki kwiat體 na wierzcho砶ach p阣體, nie dojdzie do kwitnienia. Ro秎iny trzeba wi阠 codziennie kontrolowa. Lilie drzewiaste, czyli orienpety Niekt髍e odmiany tych niezwykle

Grubosze NA SZCZ师CIE

Grubosze NA SZCZ师CIE

Wiele os骲 doskonale wie, jak wygl眃a drzewko szcz甓cia, cho nazwa grubosz jajowaty, a tym bardziej 砤ci駍ka Crassula ovata, z niczym im si nie kojarzy. Oto przyk砤d, jak dzia砤 dobry marketing. A ro秎ina ta ma 秝ietn reklam na ca硑m 秝iecie. Wszystkie jej zwyczajowe okre秎enia maj sprzyja

Cytrusy w doniczce

Cytrusy w doniczce

szlachty, a p蠹niej tak縠 bogatego mieszcza駍twa. Zwyczajowo niewielkie owocuj眂e drzewka dawano nowo縠馽om, by na nowej drodze 縴cia sprzyja硂 im szcz甓cie. U schy砶u PRL-u do polskich dom體 wprowadzi cytrusy prof. Szczepan Pieni笨ek, kt髍y rozpropagowa cytryn 'Ponderosa', zwan te skierniewick

Najnowsze