galeria zdj赕

red.

Zdj阠ie pa糳ziernika: wdzi阠zny rudzielec

Zdj阠ie pa糳ziernika: wdzi阠zny rudzielec

Wybrali禼ie najlepsze zdj阠ie pa糳ziernika. Zobacz galeri najlepszych ogrodowych kadr體 >>

Suche bukiety [Kompozycje]

Nie musisz zna wyszukanych technik uk砤dania bukiet體 by stworzy wyj眛kow kompozycj z suchych kwiat體. Ususz kwiatostany hortensji, czosnku czy miko砤jk體 i zr骲 z nich bukiety. Zobacz galeri zdj赕 kwiat體, kt髍e idealnie si do tego nadaj.

Sukulenty - cz甓 trzecia

Gatunki sukulent體 - to ju ostatnia cz甓 galerii zdj赕, a w niej: opuncja z "papierowymi" cierniami, rozchodnik, kt髍y zmienia kolor li禼i w s硂馽u oraz sukulenty-kamienie...

Ogrodowe migawki

Ogrodowe migawki

Autor: kamakobza33 Autor: jasienty22 Autor: kamakobza33 Autor: kechu19 Autor: kamakobza33 Autor: jaclaw91 Autor: bluemaggie74 Autor: kamakobza33 Autor: grama18 Autor: basia4ab

Kaktusy i sukulenty - bogactwo gatunk體 - cz甓 pierwsza

Kaktusy i sukulenty - bogactwo gatunk體 - cz甓 pierwsza

pod dach. Do nich nale勘 te 砤twiejsze w uprawie, jak Aloe aristata, Aloe arborescens, Aloe mitriformis. W domach aloesy rzadko kwitn. Pi阫nie wygl眃aj razem posadzone na skalniakach wraz z innymi sukulentami. Na zdj阠iu kwitn眂y aloes i opuncje. Aloe vera - aloes. To prawdziwie lecznicza ro秎ina

Kwiaty doniczkowe: kaktusy

Kwiaty doniczkowe: kaktusy

Ferocactus cylindraceus - ferokaktus. Pochodzi z USA i Meksyku. Ferokaktusy to jedne z najwi阫szych i najpi阫niejszych kaktus體. F. cylindraceus w naturze dorasta do 2,5 metra wysoko禼i i mo縠 mie blisko 0,5 metra 秗ednicy. Ma mocne, d硊gie, zwykle czerwone ciernie, kt髍e mocno oplataj ca硑 kor

Dzieci w ogrodzie

Dzieci w ogrodzie

kt髍ej b阣 mog硑 uprawia to, co chc. Na pocz眛ek wybierzmy na przyk砤d 砤twe w uprawie kolorowe odmiany fasolki, rzodkiewk, sa砤t, szczypiorek. Na dzieci阠ej grz眃ce nie mo縠 zabrakn辨 s硂necznika, dyni i owoc體, np. poziomek. Na zdj阠iu powy縠j: Podlewanie ogrodu to zadanie, kt髍ym mo縩a

Ogr骴 pi阫ny zim

Ogr骴 pi阫ny zim

sadu. Na zdj阠iu powy縠j: S硂neczny zegar zdobi klomb wrzos體, dalej rozci眊a si ko縰szek zimozielonej irgi Dammera a po秗骴 iglak體 pyszni si wyprostowany jak struna cis 'Hicksii" To by砤 przeprowadzka na drug stron ulicy - wspomina - Wybudowali秏y najpierw dom w zupe硁ie innej

Miracle Garden - najwi阫szy ogr骴 秝iata?

Miracle Garden - najwi阫szy ogr骴 秝iata?

pory co roku jest czynny od 14 lutego - do ko馽a maja. Potem w Dubaju robi si zbyt gor眂o - i dla kwiat體, i dla turyst體. A tych organizatorzy planuj go禼i milion rocznie. Kolejny rekord? ZOBACZ GALERI ZDJ势: Miracle Garden - najwi阫szy ogr骴 秝iata? Fot. Shutterstock Wirtualna wycieczka po

Keukenhof. Autoportret Vincenta Van Gogha i Wielka parada kwiat體

Keukenhof. Autoportret Vincenta Van Gogha i Wielka parada kwiat體

kwiat體 Fot. Keukenhof.nlZobacz galeri zdj赕 z najpi阫niejszego wiosennego ogrodu 秝iata Fot. Keukenhof.nl

Uwaga! Konkurs na najpi阫niejszy balkon

Uwaga! Konkurs na najpi阫niejszy balkon

specjalnie przygotowanej GALERII, wybra region i zdj阠ie, pod kt髍ym b阣zie widoczny opis, jak g硂sowa. Zdj阠ia najpi阫niej ukwieconych balkon體 uka勘 si w miesi阠zniku "Magnolia" oraz na www.e-ogrody.pl. Na laureat體 czekaj te nagrody w postaci zestawu narz阣zi ogrodniczych oraz nawoz體 do

Fotografia przyrodnicza: wasze kadry

Fotografia przyrodnicza: wasze kadry

udane pr骲y fotografowania w kontrowym 秝ietle. Interesuj眂y zestaw, 秏ia硂 mo縩a dalej i舵 t drog. ZOBACZ GALERI ZDJ势 DELEIN » Uwag zwraca to zdj阠ie. Prawid硂wo na秝ietlone, w miar dobrze skomponowane - nale縜硂by mo縠 nieco szerzej skadrowa i pokaza ca砮, niepoobcinane p砤tki

Wyniki konkursu "Kwiaty w obiektywie"

Wyniki konkursu "Kwiaty w obiektywie"

. W galerii zdj赕 mo縠cie obejrze nagrodzone prace wraz z komentarzem naszego eksperta. Dzi阫ujemy za wszystkie nades砤ne prace i zapraszamy do udzia硊 w kolejnych konkursach!   ZOBACZ NAGRODZONE ZDJ蔆IA  » Autorki nagrodzonych prac otrzymuj ksi笨k Agnieszki Zakrzewskiej "iat

Tawu砤 - pi阫na ca硑 rok

Tawu砤 - pi阫na ca硑 rok

: 'Goldflame' ma przez ca硑 sezon wyj眛kowo pi阫ny zestaw odcie Fot. Flora Press Na zdj阠iu powy縠j: Li禼ie odmiany 'Flaming Mound' jesieni staj si fioletowe, tylko dolne pozostaj nadal 矿硉e Zobacz galeri narz阣zi, kt髍e usprawni Twoj prace w ogrodzie Fot. Fiskars Balkonowi ogrodnicy

Wyniki konkursu "Moje miejsce w ogrodzie"

Wyniki konkursu "Moje miejsce w ogrodzie"

g丑wne - hu秚awki ogrodowe Alicante marki Miloo otrzymuj: ukasz-luki ramona8 iza-luiza   Wyr罂nienia - lampy oliwne marki Miloo otrzymuj: dagna_83 kompletnyklops patysiak6   Gratulujemy i zapraszamy do udzia硊 w kolejnych konkursach!   ZOBACZCIE GALERI NAGRODZONYCH ZDJ势 »  

Ro秎iny na bonsai do ogrodu:

Ro秎iny na bonsai do ogrodu:

(Pyracantha), pigwowiec (Chaenomeles), r罂anecznik (Rhododendron), sosna (Pinus), 秎iwa (Prunus), 秝ierk (Picea), tuja (Thuja), wi眤 (Ulmus), wi秐ia (Prunus). zobacz galeri zdj赕 Bonsai. Sztuka miniaturyzacji

Ogr骴 i眂ej Kr髄ewny - informacje praktyczne

Ogr骴 i眂ej Kr髄ewny - informacje praktyczne

ca硑 artyku o ogrodzie i眂ej Kr髄ewny Zobacz obszern galeri zdj赕 ogrodu

Rze糱y z kwiat體

Rze糱y z kwiat體

szcz甓cie, jak w ka縟ej pracy o charakterze artystycznym, i we w florystyce liczy si nie tyle ilo舵, co jako舵 - oryginalny pomys i perfekcyjna technika wykonania. Zobacz galerie zdj赕 z wystawy "Wilanowskie Barwy Lata" Fot. Jacek Jechanowski

Ozdoby i dekoracje 秝i眛eczne na adwent i Bo縠 Narodzenie. Stroiki bo縪narodzeniowe ze 秝iecami

Ozdoby i dekoracje 秝i眛eczne na adwent i Bo縠 Narodzenie. Stroiki bo縪narodzeniowe ze 秝iecami

czerwone bombki.odek wie馽a mo縩a wy硂縴 mchem lub porostami   Fot. Flora Dania Wewn眛rz wie馽a mo縩a wstawi kilka 秝iec lub jedn - du勘   i阾a z pomys砮m - galeria zdj赕 i眛eczne ozdoby - wianki na drzwi   Stroiki, wianki i inne ozdoby na Bo縠 Narodzenie

Zosta naszym przyjacielem. Do潮cz do spo砮czno禼i e-ogrod體!

Zosta naszym przyjacielem. Do潮cz do spo砮czno禼i e-ogrod體!

nazw swojego profilu i wybierz opcj "aktywuj" - Tw骿 profil b阣zie wtedy widoczny dla innych u縴tkownik體. 3. Teraz mo縠sz przej舵 do edycji profilu - doda sw骿 awatar oraz napisa kilka o sobie. 4. W profilu mo縠sz utworzy r體nie galeri zdj赕 lub portfolio - najed na link "Dodaj

Psychotest: wybierz ogr骴 swoich marze!

Psychotest: wybierz ogr骴 swoich marze!

. Pomo縠 w tym nasz psychotest. Wystarczy wybra z galerii zamieszczonych tutaj zdj赕 aran縜cj najbli縮z naszym gustom, a potem przeczyta prawd o sobie  byle tylko z przymru縠niem oka! Wybierz ogr骴, kt髍y Ci si podoba i dowied si kim jeste?

Szukamy "Drzewa Sobieskiego"

Szukamy "Drzewa Sobieskiego"

www.gdos.gov.pl. Z nades砤nych zdj赕 powstanie galeria drugiej edycji, kt髍a b阣zie publikowana na stronach i fanpage'ach Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Muzeum Pa砤cu Kr髄a Jana III w Wilanowie oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony odowiska. Spo秗骴 zdj赕 zg硂szonych przez uczestnik體 akcji zostan wybrane te

Ostatnie ci阠ie

Ostatnie ci阠ie

gatunki li禼iaste na 縴wop硂ty (np. graby, ligustry) albo drzewka owocowe. Egzemplarze o korzeniach mocno przyci阾ych od do硊 podczas sadzenia koniecznie trzeba skr骳i tak縠 od g髍y, gdy mog si nie przyj辨. Pi砤 do ga酬zi Xtract™ (rozmiar S), ok. 95 z, Fiskars Na zdj阠iu powy縠j

Je矿wkowe superhity

g丑wka, bia砮, szerokie zwisaj眂e p砤tki. Je矿wki jakich nie znacie Obszerna galeria zdj赕 je矿wek Czytaj tak縠: Niedocenione kwiaty doniczkowe Otul i opatul ro秎iny balkonowe Przygotuj sw骿 ogr骴 do zimy

Wystawa kwiat體 w Chelsea 2007

50 ogrod體 zaprojektowanych przez najbardziej uznanych projektant體. Cz甓 z nich zosta砤 nagrodzona z硂tymi, srebrno-z硂tymi , srebrnymi i br眤owymi medalami. Zdj阠ia najpi阫niejszych ogrod體 zaprezentowanych na wystawie mo縩a objrze w naszej galerii. galeria - RHS Chesea Flower Show 2007 »

Szko砤 fotografii przyrodniczej: cz. 2. Kompozycja kadru

. Najlepsze zdj阠ie wraz z komentarzem ekspert體 opublikujemy w serwisie. Aby zg硂si zdj阠ie do przegl眃u nale縴: - zalogowa si w serwisie e-ogrody ( sprawd, jak za硂縴 konto ) - doda zdj阠ie do profilu - przes砤 link do zdj阠ia na adres e-ogrody@gazeta.pl - galeria zdj赕

Jak chroni si przed s硂馽em?

, wystarczaj im wi阠 l縠jsze plastikowe podstawy Fot. Shutterstock/Alexander Chaikin Na zdj阠iu powy縠j: Markiza to idealne rozwi眤anie na balkon - w wietrzne dni jest bardziej stabilna od parasola Parasole, namioty, markizy - Zobacz galeri Fot. Materia硑 prasowe NATERIAL Markiza

Ro秎iny na bonsai do mieszka:

), serissa (Serissa), szeflera (Schefflera) Zobacz galeri zdj赕 Bonsai. Sztuka miniaturyzacji

Chelsea Flower Show. Ogrodowe trendy na 2015 r.

ogrodu: planowaniu przestrzeni, doborze gatunk體 ro秎in, kolorystyki, detali. Zobaczcie galeri zdj赕 z Chalsea Flower Show

Szko砤 fotografii przyrodniczej: cz. 1 iat硂

zdj阠ie do profilu - przes砤 link do zdj阠ia na adres e-ogrody@gazeta.pl - galeria zdj赕 u縴tkownik體 zostanie opublikowana w serwisie e-ogrody po zako馽zeniu cyklu artyku丑w poradnikowych - na Wasze zg硂szenia czekamy do 25 pa糳ziernika Tekst powsta przy wsp蟪pracy z magazynem FOTO NATURA

Szkodniki li禼i

. Na zdj阠iu powy縠j: Miod體ka bukszpanowa Nasi czytelnicy wytropili wiosn. Zobacz galeri zdj赕 Fot. barbara19509 Zobacz wiosenn rabat pe硁 krokus體 Fot. GAP Photos/Medium To doskona硑 moment na wsianie ro秎in jednorocznych wprost do gruntu

Samojezdne kosiarki

. Na zdj阠iu powy縠j: Kiedy maszyna zostanie podniesiona, przerywa prac i w潮cza alarm - to utrudnia kradzie Zobacz galeri automatycznych kosiarek   Fot. Materia硑 prasowe Robot sprawdza si zar體no na p砤skim, jak i pofa砫owanym terenie - wi阫szo舵 maszyn poradzi sobie na skarpach o

Niezwyk硑 krymina na gwiazdk o pi阫nych zab骿czych i niebezpiecznych ro秎inach

wiadomo禼i o ogrodach: encyklopedia ro秎in, porady ekspert體, zdj阠ia pi阫nych ogrod體 w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przyk砤d

Wrzo禼e na balkon

odpowiada stanowisko s硂neczne i wilgotne pod硂縠 o kwa秐ym odczynie (pH 4-4,5). Je縠li wi阠 chcemy umie禼i wrzo禼e pomi阣zy gatunkami lubi眂ymi inne pod硂縠, lepiej pozostawi je w doniczkach, bo 砤twiej b阣zie utrzyma odpowiedni odczyn ziemi. Zobacz galeri zdj赕 Fot. Azerca Kiedy wrzo禼e przenosimy

Zabawa w ogrodzie - 6 pomys丑w

sznurek (lini startu) i wr阠zy ka縟emu zawodnikowi tak sam liczb przedmiot體, kt髍ymi b阣zie rzuca do pude砶a. Je秎i przy okazji chcemy po鎤iczy umys, mo縩a nie zapisywa punkt體 i pozwoli, by ka縟y uczestnik zabawy sam zapami阾ywa swoje wyniki. Fot. Materia硑 prasowe Na zdj阠iu powy縠j: 1

Agawa [Przegl眃 odmian]

zdj阠iu powy縠j: Agawy w 秗odowisku naturalnym (tu na P蟪wyspie Kalifornijskim w Meksyku) urzekaj kilkumetrowymi kwiatostanami Fot. Dariusz Raczko Na zdj阠iu powy縠j: Agawa 'Blue glow' Kwiatostan agawy to wiecha lub baldach z硂縪ne z setek lub tysi阠y kwiat體 najcz甓ciej w kolorze 矿硉ym, ale te

Kuflik [Prezentacja ro秎iny]

wiosn. Zobacz galeri zdj赕 Fot. barbara19509 Zobacz wiosenn rabat pe硁 krokus體 Fot. GAP Photos/Medium To doskona硑 moment na wsianie ro秎in jednorocznych wprost do gruntu

Szko砤 fotografii przyrodniczej: cz. 4 Ruszamy w teren!

adres e-ogrody@gazeta.pl - galeria zdj赕 u縴tkownik體 zostanie opublikowana w serwisie e-ogrody po zako馽zeniu cyklu artyku丑w poradnikowych - na Wasze zg硂szenia czekamy do 25 pa糳ziernika ! Tekst powsta przy wsp蟪pracy z magazynem FOTO NATURA Magazyn FotoNatura - kwartalnik mi硂秐ik體 przyrody i

Szko砤 fotografii przyrodniczej: cz. 3 Perspektywa

serwisie. Aby zg硂si zdj阠ie do przegl眃u nale縴: - zalogowa si w serwisie e-ogrody (sprawd, jak za硂縴 konto) - doda zdj阠ie do profilu - przes砤 link do zdj阠ia na adres e-ogrody@gazeta.pl - galeria zdj赕 u縴tkownik體 zostanie opublikowana w serwisie e-ogrody po zako馽zeniu cyklu artyku丑w

Grille

dogl眃anie piek眂ych si na ruszcie potraw przerodzi硂 si w prawdziwy rytua, w kt髍ym bior udzia zar體no gospodarze, jak i go禼ie. Na zdj阠iu powy縠j: Palenisko gazowe - wystarczy dokupi do niego ruszt do grillowania, by zamieni硂 si w tarasow minikuchni Fot. Materia硑 prasowe Na zdj阠iu

Keukenhof - ogr骴 pe砮n tulipan體

(kasa do 18), bilety: doro秎i 16 euro, dzieci 8 euro, wi阠ej: keukenhof.nl, holandia.pl. Zobacz galeri zdj赕 z najpi阫niejszego wiosennego ogrodu 秝iata Fot. Keukenhof.nl/Shutterstock Keukenhof to nie tylko wystawa tulipan體. Tegorocznemu 秝i阾u tych kwiat體 towarzyszy硑 liczne atrakcje. Zobacz jak

Ogr骴 w stylu angielskim

, wyidealizowanym 秝iatem natury pe硁ym trawnik體, malowniczych jezior, fa硈zywych ruin. Jak jest naprawd? Na zdj阠iu powy縠j: Pokoik na lato - oddzielony od reszty ogrodu 縴wop硂tem. Jest tu altanka, zbiornik wodny i oczywi禼ie kwiaty Fot. Danuta M硂糿iak Na zdj阠iu powy縠j: Zegar s硂neczny to cz阺to

Od秐ie縜nie ogrodu

jego zgody. Na zdj阠iu powy縠j: Do r阠znego od秐ie縜nia wybierajmy lekkie narz阣zia o regulowanych trzonkach, kt髍e u砤twi nam i skr骳 prac Zobacz galeri przydatnych narz阣zi, dzi阫i kt髍ym niestraszny b阣zie pierwszy 秐ieg Fot. Materia硑 prasowe Podstawowy sprz阾 to 硂paty i szufle

Rozstrzygni阠ie konkursu ''Najpi阫niejszy Ogr骴"

, Mieczys砤wowi Piochowi z 痷kowa, Rafaelowi Piotrowskiemu z Bydgoszczy, Annie Szyma駍kiej z dzi, oraz pa駍twu Wocia馽om z Bydgoszczy. Zobacz galeri zdj赕 wyr罂nionych ogrod體 » Fundatorem nagr骴 w tej edycji konkursu jest firma Gardena.

Balkonowi ogrodnicy

. shutterstock/Serg Zastavkin Ro秎inne afrodyzjaki - Czy wiesz, kt髍e z ro秎in to Fot. Shutterstock/Vladyslaw Danilin Pow骿 hawajski, mimosa, konopia, mak i sza硍ia wieszcza, co je 潮czy...   Fot. barbara19509 Nasi czytelnicy wytropili wiosn. Zobacz galeri zdj赕

Domek dla ptak體 [Zr骲 to sam]

, kt髍ymi przytrzymamy klejone cz甓ci (trwa to z regu硑 oko硂 doby). Nasi czytelnicy wytropili wiosn. Zobacz galeri zdj赕 Fot. barbara19509 Zobacz wiosenn rabat pe硁 krokus體 Fot. GAP Photos/Medium To doskona硑 moment na wsianie ro秎in jednorocznych wprost do gruntu

Zosta naszym przyjacielem! Do潮cz do naszej spo砮czno禼i

dysku, to co chcesz pokaza i dok砤dnie to opisz (otaguj) odpowiednimi s硂wami: np. lato, ogr骴, ro秎iny, balkon, taras. Dzi阫i temu innym u縴tkownikom 砤twiej b阣zie odnale兼 Twoje zdj阠ia. Mo縠sz je te zatytu硂wa i opisa. W砤秐ie stworzy砤/-e swoj galeri! 3. Zapraszanie znajomych

Mahonia - pi阫na ca硑 rok

pomara馽zy - galaretka b阣zie mia砤 lekko cytrusowy smak i zapach. Nasi czytelnicy wytropili wiosn. Zobacz galeri zdj赕 Fot. barbara19509 Zobacz wiosenn rabat pe硁 krokus體 Fot. GAP Photos/Medium To doskona硑 moment na wsianie ro秎in jednorocznych wprost do gruntu

Wiosna w doniczce

. Tam po roku lub dw骳h odzyskaj wigor i wczesn wiosn znowu zakwitn. Do ponownego p阣zenia jednak si nie nadaj, bo s zbyt os砤bione. Zobacz co ju kwitnie Fot. Wies砤w Gawry Nasi czytelnicy wytropili wiosn. Zobacz galeri zdj赕 Fot. barbara19509 Zobacz wiosenn rabat pe硁

Najpi阫niejsze historyczne odmiany r罂 [Zdj阠ia]

damasce駍kie pojawi硑 si w Europie dzi阫i benedyktynom, ale najbardziej rozs砤wi砤 je cesarzowa J髗efina Bonaparte, kt髍a w XVIII wieku za硂縴砤 w Malmaison pod Pary縠m pierwszy wielki ogr骴 r罂any. Zobacz galeri zdj赕 odmian

Konkurs "Ogr骴 na parapecie"

Wystarczy zrobi zdj阠ie swojego domowego ogr骴ka (ro秎in doniczkowych, bonsai, zi蟪 itp.) i doda je do profilu w serwisie. Zwyci陑c wybierzecie sami g硂suj眂 w sonda縰. Zapraszamy! Dla zwyci陑c體 przygotowali秏y trzy zestawy nagr骴: I miejsce - podk砤dki pod kubki foto

Projekt ogrodu "Wyrafinowana geometria"

po秗骴 strzy縪nych 縴wop硂t體, nape硁iaj ogr骴 uspokajaj眂ym pluskaniem wody. Z prost elegancj i stonowanymi kolorami ogrodu kontrastuje rabata pe硁a kwiat體 piwonii i irys體 oraz traw ozdobnych. Zobacz galeri zdj赕 ogrodu "Wyrafinowana geometria" Zobacz inne projekty ogrod體 z londy駍kiej

Projekt ogrodu "Schronienie przed 秝iatem"

ogrodu jest basen z wod, przez kt髍y mo縩a przej舵 po kamieniach. W projekcie wykorzystano ro秎iny cz阺to u縴wane w tradycyjnych ogrodach japo駍kich, takie jak kamelie, klony palmowe, bambusy i irysy. Zobacz galeri zdj赕 ogrodu "Schronienie przed 秝iatem" Zobacz inne projekty ogrod體 z

Projekt ogrodu "Z szacunkiem dla natury"

irysy br骴kowe mieszaj si z naturalistycznymi trawami i ro秎inami le秐ymi. Zobacz galeri zdj赕 ogrodu "Z szacunkiem dla natury" Zobacz inne projekty ogrod體 z londy駍kiej wystawy Chelsea Flower Show: Trendy i style 2009 Projekt "Rozchodz眂e si fale" Projekt ""

Konkurs "Ogr骴 na parapecie"

Wystarczy zrobi zdj阠ie swojego domowego ogr骴ka (ro秎in doniczkowych, bonsai, zi蟪 itp.) i doda je do profilu w serwisie. Zwyci陑c wybierzecie sami g硂suj眂 w sonda縰. Zapraszamy!Dla zwyci陑c體 przygotowali秏y trzy zestawy nagr骴: - podk砤dki pod kubki foto- miniszklarnia do

Projekt ogrodu "Rozchodz眂e si fale"

. Zobacz galeri zdj赕 ogrodu "Rozchodz眂e si fale" Zobacz inne projekty ogrod體 z londy駍kiej wystawy Chelsea Flower Show: Trendy i style 2009 Projekt ""Schronienie przed 秝iatem" Projekt "Z szacunkiem dla natury" Projekt "Wyrafinowana geometria"

i眛eczne stroiki z gwiazd betlejemsk

rozmaito禼i   Fot. stars for europe Gwiazda betlejemska w wersji klasycznej   Gwiazda betlejemska w wersji rustykalnej   i阾a z pomys砮m - galeria zdj赕   i眛eczne ozdoby - wianki na drzwi   Nietypowe choinki

Jak odgrodzi si od s眘iad體. Skuteczne os硂ny

miejsce na elementy, w kt髍ych mog osiedli si fruwaj眂y przybysze, np. u硂縪ne p砤sko, puste w 秗odku 硂dygi czy pniaki z nawierconymi dziurkami. Innym pomys砮m jest przeobra縠nie przes硂ny w kwietnik lub ogr骴ek zio硂wy (wystarczy zamocowa p蟪ki na doniczki), galeri zdj赕 itp

Naturalne oczyszczalnie

wytropili wiosn. Zobacz galeri zdj赕 Fot. barbara19509 Zobacz wiosenn rabat pe硁 krokus體 Fot. GAP Photos/Medium To doskona硑 moment na wsianie ro秎in jednorocznych wprost do gruntu

Ro秎iny o czarnych kwiatach ? Czy to mo縧iwe?

Purple', 'Purple Petticoats', 'Velvet Night'. Zobacz galeri zdj赕: Czy wiesz, 縠... Czarne ro秎iny w kontrastowej oprawie nabieraj szczeg髄nej urody. Dlatego warto zestawia je z dodatkami w kolorze srebra lub szkar砤tu, a pod硂縠 wysypa jasnymi kamykami.

Rabata z krzewami

i przechowywa do wiosny w ch硂dnym pomieszczeniu. Dalie (1) 秝ietnie prezentuj si posadzone w grupie Nasi czytelnicy wytropili wiosn. Zobacz galeri zdj赕 Fot. barbara19509 Zobacz wiosenn rabat pe硁 krokus體 Fot. GAP Photos/Medium To doskona硑 moment na wsianie ro秎in

Ogr骴 japo駍ki, a dok砤dniej ogr骴 w stylu japo駍kim

specyficzny dob髍 ro秎in; przewa縜j gatunki uprawiane w Kraju Kwitn眂ej Wi秐i lub przypominaj眂e je wygl眃em (np. klony japo駍kie, miniaturowe iglaki, r罂aneczniki, azalie). Zobacz galeri zdj赕: Modnych japo駍kich detali ogrodowych W japo駍kich ogrodach cz阺to pojawiaj si te tak zwane suche strumienie

Owady - dlaczego nas dr阠z i jak ich unikn辨

przenosz wraz ze 秎in ca硑 zestaw mikroorganizm體, w tym tak niebezpiecznych dla zdrowia jak wirus zapalenia opon m髗gowych, kr阾ek boreliozy albo zarodziec babesiozy (zara縜j眂y psy i koty). Galeria ro秎in owado縠rnych Osa - przeczeka lub... ucieka (zobacz zdj阠ie) Inn grup owad體 mog眂 bole秐ie

Bak砤縜n, lubczyk, pietruszka, pokrzywa, karczochy - Afrodyzjaki z w砤snego ogr骴ka

d硂ni,/ niech si ch硂pcy za mn goni./ Karczmarze, owczarze, so硉ysi, a potem z ca砮j wsi!". Przeczytaj r體nie: Rozmaryn, bazylia i inne - z zielnika Afrodyty Afrodyzjaki - galeria zdj赕

Konkurs wideo "Zwierzaki - przy砤pane w akcji"

miejsce: karmnik dla ptak體 o warto禼i 168 z硂tych i dwie miski, ka縟a o warto禼i 36 z硂tych III miejsce: plecak piknikowy o warto禼i 155 z硂tych oraz pojemnik na zdj阠ia o warto禼i 67 z硂tych oraz 7 wyr罂nie - uniwersalnych pojemnik體 o warto禼i 37 z硂tych ka縟y     ZOBACZ GALERI NAGR覦

Tulipany nowe odmiany

'Maria Kaczy駍ka' (zobacz zdj阠ie) ma elegancki, delikatnie rozbielony kremowy kolor. 'Irena Sendlerowa' (zobacz zdj阠ie) natomiast jest tulipanem w kolorze ognistej czerwieni, a na dnie kielicha znajduje si 矿硉a plamka. Obie ro秎iny s bardzo odporne na choroby i szkodniki oraz mrozy. D硊go

Ogrody czytelnik體: 200 m2 zieleni

dzie dzisiejszy, a co jeszcze przyjdzie mi g硂wy, czas poka縠. Zobacz galeri zdj赕 ogrodu Pani Magdy Fot. M. Zakrzewska "Ogrody czytelnik體" to nowy cykl redakcyjny, w kt髍ym pokazujemy ogrody, balkony i inne zielone zak眛ki naszych czytelnik體. Chcesz pokaza sw骿 ogr骴? Pisz na adres e

Parasole, altany, markizy...

pochylenia, a gdy miejsca jest wi阠ej - na wysi阦niku. Zobacz galeri zdj赕: parasole, markizy... W sklepach dost阷ne s parasole ze stela縠m aluminiowym lub drewnianym, z systemem zapobiegaj眂ym wy砤mywaniu drut體, otwierane korbk, a nawet pilotem. Niekt髍e modele 秝iec po zmroku dzi阫i zamocowanym

Ogrody czytelnik體: sielski zak眛ek Barbary

pragn, aby ogr骴 ci眊le by pi阫ny, a my mieli zdrowie i si酬, by o niego dba.   ZOBACZ GALERI ZDJ势 »   *"Ogrody czytelnik體" to nowy cykl redakcyjny, w kt髍ym pokazujemy ogrody, balkony i inne zielone zak眛ki naszych czytelnik體. Chcesz pokaza sw骿 ogr骴? Pisz na adres e

Ogrody czytelnik體: pomys硂wy ogr骴 Beaty

zagranic, a ja nie mog si doczeka nast阷nego dnia, kiedy p骿d na dzia砶 i odpoczn w swojej zieleni".   ZOBACZ GALERI ZDJ势 »   *Ogrody czytelnik體 to nowy cykl redakcyjny, w kt髍ym pokazywa chcemy ogrody, balkony i inne zielone zak眛ki naszych czytelnik體. Chcesz pokaza sw骿

Jak zaprojektowa zak眛ek w japo駍kim stylu

postaci grupy kilku krzew體 i wysokich bylin. P砤ski drewniany mostek prowadzi ku prostok眛nej altance-werandzie. St眃 mo縩a podziwia ca潮 kompozycj. Wejd do galerii zdj赕, aby zobaczy opisy plan體.

Ozdoby i dekoracje 秝i眛eczne na Bo縠 Narodzenie

, ozdobi niczym bi縰teria. Jako dodatk體 mo縩a te u縴 przyniesionych z ogrodu ga潮zek iglak體 lub innych krzew體 ozdobnych obsypanych owocami, a tak縠 szyszek, 縪酬dzi, orzech體, oraz tradycyjnych bombek choinkowych, kolorowych cekin體 i innych drobiazg體. Zobacz obszern galeri zdj赕 dekoracji

Ogr骴 Pani Gra縴ny [Marzenia si spe硁iaj盷

.   Inspiracje Inspiracj do tworzenia naszego kr髄estwa , bo tak nazywamy nasz ogr骴ek jest dost阷na literatura i programy TV. W wi阫szo禼i kierujemy si w砤snymi pomys砤mi. Przynajmniej dwa razy w roku je糳zimy na wystaw kwiat體 do WPKiW w Chorzowie.   Zobacz galeri zdj赕 ogrodu Pani Gra縴ny:

Wizyta w ogrodzie: Zielone atelier Joanny Brzostowskiej

ga潮zek. Ogr骴, kt髍y pani Joanna Brzostowska (na zdj阠iu powy縠j) stworzy砤 w砤snymi r阫ami, bywa dla artystki 紃骴砮m tw髍czej inspiracji i lekarstwem na wszelkie smutki. A MO疎 CO ZMIENI? Pani Joanna lubi przysi倍 na le縜nce w cieniu tarasu i patrze na ziele. Nie s硑szy wtedy szumu miasta

Ogr骴 i眂ej Kr髄ewny

, kt髍a wyjecha砤by z Sissinghurst bez zdj阠ia na tej 砤weczce. Zobacz obszern galeri zdj赕 Aleja Lipowa przylegaj眂a do r罂anki, zwana r體nie Ogrodem Wiosennym, wytyczona zosta砤 bardzo precyzyjnie. Nic dziwnego, poniewa zaplanowa j Harold Nicolson z typowym dla siebie umi硂waniem porz眃ku. Po obu

Rzymskie kwiaciarnie

popularno禼i ciesz si bardzo dekoracyjne wielogatunkowe koliste bukiety, ale r體nie ch阾nie kupowane s rozmaite kompozycje w naczyniach. zobacz galeri zdj赕 Eksplozja barw i kszta硉體 W stolicy W硂ch wszystkie kwietne stragany, kwiaciarnie i studia florystyczne zachwycaj bogactwem barw, kszta硉體 i

U 丑dzkiego fabrykanta

, kwietnik za jej oknem wygl眃a zupe硁ie inaczej ni wieczorem. Po wojnie ogr骴 odci阾o ogrodzeniem od drzew parkowych i rozleg砮go stawu zasilanego przez rzek Jasie. Ogr骴 zrekonstruowa砤 w roku 1989 architekt krajobrazu Gra縴na Ojrzy駍ka, kt髍a odtworzy砤 uk砤d kompozycyjny na podstawie zdj赕

Wiosenne ci阠ie krzew體

Ro秎inne afrodyzjaki - Czy wiesz, kt髍e z ro秎in to Fot. Shutterstock/Vladyslaw Danilin Pow骿 hawajski, mimosa, konopia, mak i sza硍ia wieszcza, co je 潮czy...   Fot. barbara19509 Nasi czytelnicy wytropili wiosn. Zobacz galeri zdj赕

Naturalne maseczki

i sza硍ia wieszcza, co je 潮czy...   Fot. barbara19509 Nasi czytelnicy wytropili wiosn. Zobacz galeri zdj赕

Pora縪ne p眐i

, jab硂nie, r罂e, porzeczki, maliny, truskawki, jesiony, glediczje. Zwalczanie - w okresie p阫ania p眐體 lub tu po zauwa縠niu pierwszych uszkodze (i w okresie wegetacji) stosujemy Decis Ogr骴 015 EW, Karate Zeon, 050 CS, Sumi-alpha 050 EC. Nasi czytelnicy wytropili wiosn. Zobacz galeri zdj赕 Fot

Co je舵 縠by by szcz甓liwym

wiosn. Zobacz galeri zdj赕 Fot. barbara19509 Zobacz wiosenn rabat pe硁 krokus體 Fot. GAP Photos/Medium To doskona硑 moment na wsianie ro秎in jednorocznych wprost do gruntu

Ogr骴 "Z硂ta klatka z czere秐iami"

tulipan體, cho myl mu si potem karteczki z nazwami odmian. Zobacz te: Galeri zdj赕 tego pi阫nego ogrodu Komputer kontra ogr骴 Gdy robi si ciep硂, pan Bogdan lubi przed wyj禼iem do pracy wyj舵 z kubkiem kawy na taras. Ale nigdy dotychczas nie uda硂 mu si wysiedzie tam nawet kilku minut. Kr笨y po

Ogrody przy i眛yni Spokoju i Pokoju w Kioto

wszechogarniaj眂ym spokojem. Dzia砤j koj眂o, wyciszaj. Ch阾nie przychodz tu m硂de pary, aby zrobi sobie okoliczno禼iowe zdj阠ia. Maj w體czas zapewne okazj do chwili refleksji. Mo縠 my秎 o tym, co robi, by zachowa spok骿 wewn阾rzny i 縠by 縴cie w nowo zawartym zwi眤ku mog硂 przebiega w pokoju, bez

Ogr骴 Uniwersytetu Warszawskiego

okazy zacz阾o przenosi na Ujazd體. Da硑 pocz眛ek istniej眂emu do dzi Ogrodowi Botanicznemu Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich. Na zdj阠iach ze schy砶u XIX w. pa砤c Kazimierzowski wygl眃a jak wiejska rezydencja ukryta w romantycznym parku. Tam, gdzie dzi wznosi si stary gmach

Najdziwniejsze nazwy ro秎in

Psiz眀 sw nazw zawdzi阠za kszta硉owi cebul, kt髍e faktycznie przypominaj psie z阞y. Ro秎iny z tego rodzaju zaliczane s do rodziny liliowatych i licz blisko 30 gatunk體. Na zdj阠iu psiz眀 liliowy japo駍ki. Grecka nazwa ro秎iny to zlepek s丑w "anises" - dziwny oraz "anthos

Dwa w jednym. Przytulny ogr骴ek za domem w秗骴 kwiat體

zupe硁ie pusto. Trudno w to teraz uwierzy, patrz眂 na zdj阠ia ogrodu. Taki efekt uda硂 si osi眊n辨 po kilku zaledwie latach dzi阫i posadzeniu sporej liczby wyro秐i阾ych ju okaz體. - Dobieraj眂 r罂ne gatunki, zbudowali秏y odmienne w charakterze przestrzenie - m體i projektantka. Od frontu dominuje pe砮n

Projekty najlepszych architekt體 krajobrazu - trendy i style 2009

sumaki octowce o mocno rozga酬zionych sylwetkach. ednie pi阾ro tworz g丑wnie ro秎iny zimozielone, kt髍e przyci阾o w r罂nej wielko禼i kule. Opr骳z nich na rabatach posadzono ro秎iny okrywowe i troch bylin w stonowanej bia硂-niebiesko-矿硉ej kolorystyce. Zobacz galeri ogrodu "Rozchodz眂e si fale

Szykowne szpilki

Drzewa i krzewy iglaste to gatunki zimozielone, tzn. zachowuj眂e swoje zredukowane ulistnienie przekszta砪one w ig硑 (m.in. jak u sosny, 秝ierka, jod硑) lub 硊sek (縴wotnik, cyprysik) na zim. Jedynym gatunkiem wy砤muj眂ym si z tej zasady jest modrzew. Ale nawet gdy opadn zrudzia砮 jesieni modrze

Galeria Rze糱 w Oro駍ku

Rze糱y z przeznaczeniem na o秗odek pracy tw髍czej. Odnowiony pa砤c i zabudowania dworskie przekszta砪ono w muzea i galerie. W parterowym pa砤cyku zwie馽zonym jednopi阾row wie勘 jak w renesansowych willach w硂skich mo縩a ogl眃a wn阾rza dworskie, a w pozosta硑ch obiektach - ekspozycje rze糱. W latach

Dlaczego 秝ietliki 秝iec?

skonstruowa energooszcz阣ne lampy oparte na tych procesach. prof. MAREK KOZWSKI Pracuje w Katedrze Entomologii Stosowanej SGGW. 1czy dzia砤lno舵 badawcz (ekologia behawioralna owad體) z popularyzacj wiedzy entomologicznej. Zobacz galeri»>

Storczyk - sabotek o niezwyk硑ch kwiatach

wymagania poszczeg髄nych gatunk體 sabotk體. Zobacz obszern galeri storczyk體 Same li禼ie daj wskaz體ki, jakie wymagania ma dana ro秎ina i sk眃 pochodzi. Je秎i s jednolicie zielone, storczyk zazwyczaj wymaga temperatur od umiarkowanych do ch硂dnych, poniewa gatunki o takich li禼iach (albo miesza馽e od

Per硑 Portugalii

tarasie powy縠j ogrodu formalnego znajduje si mniejszy ogr骴 w stylu romantycznym, zwany Ogrodem Wenus, w kt髍ym za wiekowymi drzewami ukryta jest Galeria Sztuk. Na ozdobionej bia硂-niebieskimi kaflami 禼ianie umieszczono wizerunki muz oraz marmurowe pos眊i przedstawiaj眂e bog體 rzymskich. Taras prowadzi

Park Phoenix - duma Nicei

szklarni mo縩a te zajrze z g髍y - na wysoko禼i kilkunastu metr體 biegnie galeria widokowa. Dla ca砮j rodziny Nicejskie merostwo bardzo dba o to, by park by miejscem atrakcyjnym dla najm硂dszych. Jest teatrzyk, place zabaw, wystawy przygotowywane specjalnie dla nich. Stale przybywa zwierz眛 - swoje

Najnowsze