lepi昕nik odmiany

Ro秎iny nad strumieniem [Porady eksperta]

Piszcie do nas, je秎i macie problem. Nasi eksperci s do Waszej dyspozycji. Odpowiedzi przy秎emy e-mailem, a wybrane zagadnienia opublikujemy na 砤mach pisma.

Otwarcie Ogrodu Botanicznego

By powita wiosn, nie trzeba bra urlopu i wyje縟縜 daleko. To przyjemno舵 dost阷na ka縟emu, gdy przed kilku dniami rozpocz背 si nowy sezon w Ogrodzie Botanicznym UW w Warszawie.

Ogrody Beth Chatto w Elmstead Market

Ogrody Beth Chatto w Elmstead Market

. Dzi阫i temu ogrody s tak zr罂nicowane krajobrazowo – i przebogate. Beth Chatto od lat gromadzi tu ciekawe ro秎iny, testuje gatunki odporne na susz i rozmna縜 stare cenne odmiany. Sadzi ro秎iny, kt髍e lubi, przeplataj眂 dzikie okazy hodowlanymi. I niezmiennie pozostaje wierna zasadzie, kt髍

Ogr骴 wok蟪 dworku. Powr髏 do tradycji

Ogr骴 wok蟪 dworku. Powr髏 do tradycji

krzew體. Pn眂e odmiany sadzono przy kratkach drewnianych na po硊dniowej elewacji domu. Przy wje糳zie u縴wano r罂 na obw骴ki klomb體, a to ze wzgl阣體 praktycznych, by czekaj眂e konie nie wchodzi硑 na klomb w poszukiwaniu trawy. R罂e do ci阠ia ros硑 za domem, obok warzyw. Na ka縟 niedziel ci阾o bukiety

Pierwsze wiosenne ro秎iny

w ogrodzie zar體no ro秎iny popularne, jak i mniej znane, np. opr骳z przebi秐iegu pospolitego - jego pe硁okwiatow odmian, opr骳z krokus體 wielkokwiatowych - ich formy botaniczne. Postarajmy si te o ciemierniki i lepi昕niki, a wtedy wiosna przyjdzie do nas wcze秐iej, ni si spodziewamy. Sk眃 ten

Najnowsze