lepi昕nik wymagania

tekst: Ma砱orzata 1czy駍ka, zdj阠ia: Katarzyna Bellingham, Tomasz Ciesielski

Ogrody Beth Chatto w Elmstead Market

Ogrody Beth Chatto w Elmstead Market

Przebogate, zaskakuj眂e r罂norodno禼i, a zarazem niezwykle harmonijne - takie w砤秐ie s ogrody Beth Chatto w angielskim Elmstead Market. Nic dziwnego, 縠 co roku od pierwszych dni wiosny przyci眊aj t硊my mi硂秐ik體 ro秎in.

Pierwsze wiosenne ro秎iny

Co zakwita najwcze秐iej? Oczywi禼ie przebi秐iegi

Ogr骴 wok蟪 dworku. Powr髏 do tradycji

Dworki podbi硑 serca Polak體. Opowiadamy, jak dawniej urz眃zano otoczenie ziemia駍kiej siedziby i co sadzi dzisiaj, by utrzyma si w stylu

Ogr骴 o niepowtarzalnym stylu - subtelny i romantyczny

Ogr骴 o niepowtarzalnym stylu - subtelny i romantyczny

zaskakuj眂y - na tym maria縰 zyska硑 wszystkie ro秎iny. Ale najwi阫sz dum gospodyni jest lepi昕nik. Jego wielkie li禼ie kojarzone (i mylone) z pospolitym 硂pianem dominuj nad otaczaj眂ymi je ro秎inami, ale jednocze秐ie nadaj wypoczynkowej cz甓ci ogrodu oryginalny charakter. Odwa縩e i nietypowe zestawienia

Najnowsze