lepi昕nik wymagania

tekst: Ma砱orzata 1czy駍ka, zdj阠ia: Katarzyna Bellingham, Tomasz Ciesielski

Ogrody Beth Chatto w Elmstead Market

Ogrody Beth Chatto w Elmstead Market

Przebogate, zaskakuj眂e r罂norodno禼i, a zarazem niezwykle harmonijne - takie w砤秐ie s ogrody Beth Chatto w angielskim Elmstead Market. Nic dziwnego, 縠 co roku od pierwszych dni wiosny przyci眊aj t硊my mi硂秐ik體 ro秎in.

Ogr骴 wok蟪 dworku. Powr髏 do tradycji

Dworki podbi硑 serca Polak體. Opowiadamy, jak dawniej urz眃zano otoczenie ziemia駍kiej siedziby i co sadzi dzisiaj, by utrzyma si w stylu

Pierwsze wiosenne ro秎iny

Co zakwita najwcze秐iej? Oczywi禼ie przebi秐iegi

Zobacz wideo

Ogr骴 o niepowtarzalnym stylu - subtelny i romantyczny

Ogr骴 o niepowtarzalnym stylu - subtelny i romantyczny

zaskakuj眂y - na tym maria縰 zyska硑 wszystkie ro秎iny. Ale najwi阫sz dum gospodyni jest lepi昕nik. Jego wielkie li禼ie kojarzone (i mylone) z pospolitym 硂pianem dominuj nad otaczaj眂ymi je ro秎inami, ale jednocze秐ie nadaj wypoczynkowej cz甓ci ogrodu oryginalny charakter. Odwa縩e i nietypowe zestawienia

Najnowsze