miłek letni uprawa

Miłek letni

Miłek letni (Adonis aestivalis L.) – gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych. Archeofit, występuje w stanie dzikim w prawie całej Europie Środkowej, jednak jest coraz rzadszy. W Polsce występuje niemal na całym obszarze kraju, najliczniej na południu i zachodzie. W ostatnich latach

Miłek

Juss.), plemię Adonideae Horan., podplemię Adonidinae A. Gray, rodzaj miłek (Adonis L.). Gatunki flory Polski : miłek jesienny (Adonis annua L., syn. A. autumnalis L.) – efemerofit miłek letni (Adonis aestivalis L.) – antropofit zadomowiony miłek szkarłatny (Adonis flammea Jacq., syn

Miłek amurski

Miłek amurski (Adonis amurensis Regel & Radde) – gatunek rośliny z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae). Pochodzi z Syberii, a dokładniej z tych okolic, przez które przepływa rzeka Amur. Jest uprawiany w wielu krajach. Zastosowanie Roślina ozdobna, szczególnie popularna w Japonii

Miłek jesienny

Miłek jesienny (Adonis annua L.) – gatunek rośliny rocznej z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae). W stanie dzikim występuje w Afryce północnej, Azji zachodniej i w EuropieGermplasm Resources Information Network: Adonis annua.. Introdukowany do flory Ameryki Północnej. We florze Polski uznany

Miłek wiosenny

Miłek wiosenny (Adonis vernalis L.) – gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych. Występuje w stanie dzikim na większości terytorium Europy oraz w Azji (Kaukaz, Zakaukazie i wschodnia Syberia). W Polsce na Wyżynie Lubelskiej i w Małopolsce, lokalnie na Pojezierzu Krajeńskim

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.