piwnice ziemne

Alicja Gawryś

Belamkanda [Uprawa]

Belamkanda [Uprawa]

Belamkanda, pochodząca z Czarnego Lądu roślina bulwiasta, coraz częściej pojawia się w naszych ogrodach, ciesząc oko subtelną urodą drobnych, ale licznych kwiatów, ułożonych w kłosy.

Piwniczka i górka

Piwniczki ziemne, spotykane niegdyś przy gospodarstwach wiejskich, buduje się dziś przy nowoczesnych domach. Taką spiżarnię łatwo ukryć w niewysokiej górce. A górka urozmaica ogród i może służyć dzieciom do zabawy.

Nawadnianie [Krok po kroku]

Automatyczne nawadnianie, które w odpowiednim czasie zapewni roślinom optymalną ilość wody, możemy założyć sami. Pokazujemy, jak to zrobić.

PRZEBUDOWA PRL-owskiej "KOSTKI"

PRZEBUDOWA PRL-owskiej "KOSTKI"

obowiązujących wtedy, często absurdalnych, przepisów.Za zaletę właściciele uznali lokalizację, a także dostęp do wszystkich mediów (elektryczności, gazu ziemnego, wodociągu i kanalizacji). Głównym mankamentem było to, że pierwsza mieszkalna kondygnacja znajdowała się nad wyniesioną ponad powierzchnię gruntu

Projektowanie ogrodu. Krajobraz ze skarpą

Projektowanie ogrodu. Krajobraz ze skarpą

tak skutecznie nie ochroni przed hałasem jak gęsto obsadzony drzewami i krzewami wał ziemny.Skarpy towarzyszą schodom i tarasom domów na podwyższonych podmurówkach - a tak buduje się wszędzie tam, gdzie wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwia zagłębienie piwnic. Wszystkie te nasypy trzeba jakoś

Z doświadczeń właścicieli

środków chemicznych. Główne całoroczne filtry są umieszczone w piwnicy domu, a dodatkowe, tzw. letnie (pojemniki ze żwirem) - na zewnątrz obok każdego oczka. Dzięki temu, że filtry w piwnicy działają także zimą, a zbiorniki przykryte są wtedy przezroczystymi płytami z poliwęglanu, woda w oczkach nie tylko

Zamek w Horożance

wiódł przez most zwodzony. Pod budynkiem mieszkalnym znajdowały się piwnice z tunelem ucieczkowy do lasu długość 5 km. W kolejnych latach wejście do tunelu zamurowano. W XIX w. rozebrano średniowieczny most zwodzony, zniwelowano wały ziemne i zasypano fosy. DwórPrzez wieki warownia zamieniła

Fort Owcza Góra

przeciwminowych wysuniętych w przedpole fortu, umożliwiających skryte podejście i wysadzenie dział przeciwnika.Ze względu na duże koszty projekt sieci skomplikowanych chodników nie został w pełni zrealizowany, wykonano jedynie część sieci chodników oraz korytarze, piwnice, kazamaty i inne pomieszczenia

Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku

. Zagroda biedniacka z Mazur. 6a. Dom kamienny z Łutynowa, I połowa XIX w. Ekspozycja prezentuje wnętrze mieszkalne biedniackiej rodziny pogorzelców z pocz. XX w., oraz warsztat szewski z pocz. XX w. 6b. Piwnica ziemna z Małszewa, II połowa XIX w. Piwnice ziemne występowały powszechnie i służyły

Zabytki Warszawy

. Strzelecka 11/13 Stalownia Praska, ul. Szwedzka 2/4 budynek produkcyjny hala główna (część) budynek administracyjny magazyn piwnice (chodniki podziemne) ogrodzenie zespół d. fabryki Lamp i fabryki chemicznej "Praga", ul. Szwedzka 20 kotłownia komin kotłowni 3 budynki glicerynowi 2 magazyny

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - piwnice ziemne