smagliczka skalna kolor kwiatăłw

Smagliczka skalna

Smagliczka skalna, smagliczka Arduina (Aurinia saxatilis (L.) Desv.) – gatunek byliny należący do rodziny kapustowatych. Rozmieszczenie geograficzneWystępuje w górach Europy: w Alpach, Jurze, Karpatach i górach Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce dziko rośnie wyłącznie w Pieninach

Smagliczka

kielichowata (Alyssum alyssoides (L.) L., syn A. calycinum L.) smagliczka pagórkowa, s. piaskowa (Alyssum montanum L.) smagliczka skalna, s. Arduina (Alyssum saxatile L., syn. A. arduini Fritsch) smagliczka srebrzysta (Alyssum argenteum All.) – efemerofit Alyssum linifolium Stephan ex Willd

Bielinek bryonie

Bielinek bryonie (Pieris bryoniae) - motyl dzienny z rodziny bielinkowatych (Pieridae). Wygląd Rozpiętość skrzydeł 4-4,4 cm, Samiec taki sam jak u Bielinka bytomkowca, Samica z silniej przyciemnionym wierzchem, żyłki na tylnym skrzydle wyraźniej przyciemnione. Pożywienie Smagliczka skalna

Floks szydlasty

(pozostałe to ubiorek wiecznie zielony, gęsiówka kaukaska, smagliczka skalna i żagwin ogrodowy). Dzięki temu, że tworzy zwartą darń jest także ważną rośliną okrywową. Tworzenie niskiej, zwartej darni, głęboki system korzeniowy i duża wytrzymałość na wysychanie decydują o jego dużej przydatności do obsadzania

Łaźne Skały

, która od południowej, słowackiej strony, oraz od strony wschodniej podcięta jest stromymi ścianami o wysokości ok. 25 m. Na ścianach tych ciekawa flora naskalnych roślin wapieniolubnych, wiosną licznie zakwita tu smagliczka skalna. Szczyt zbudowany jest z szarych wapieni rogowcowych i aptychowych.Nazwa szczytu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Byliny

Byliny

Bylina (łac. herba perennis) - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty). Byliny wraz z krzewinkami, krzewami i drzewami określane są mianem roślin wieloletnich. W strefach klimatycznych, w których występują niekorzystne dla wegetacji okresy, byliny realizują różne strategie umożliwiające im przetrwanie tego czasu (np. zim). Do najbardziej znanych klasyfikacji form życiowych bylin należy ustalona przez duńskiego botanika Christiena Raunkiera. Ze względu na położenie pąków w okresie niekorzystnym dla rozwoju względem powierzchni ziemi, wśród bylin wyróżnić można kryptofity, hemikryptofity i rzadko w naszej florze także chamefity.