uk砤danie kraw昕nik體

tekst: Aldona Zakrzewska

Z czego zbudowa 禼ie縦? Najlepsze materia硑 na 禼ie縦i

Z czego zbudowa 禼ie縦? Najlepsze materia硑 na 禼ie縦i

Ogrodowa 禼ie縦a to co wi阠ej ni po潮czenie dw骳h punkt體 przestrzeni - to eleganckie wyko馽zenie ogrodu i... zaproszenie do spacer體.

Obrze縜 dla ro秎in i trawnika

Pomog zapanowa nad morzem kwiat體 i murawy, uporz眃kuj przestrze, a przy okazji dodadz ogrodowi uroku. Przedstawiamy najciekawsze pomys硑 na obramowanie rabat i trawnika.

Zielone dachy pe硁e kwiat體 i trawy. Zobacz jak je zrobi

Kwiaty w miejscu dach體ki, trawa zamiast gontu... Na domach, altanach, gara縜ch, 秏ietnikach. Zielony dach zamiast tradycyjnego pokrycia - to jest to!

Zobacz wideo

Schody w ogrodzie

mo縩a dostawi du縠 kamienie polne, kt髍e b阣 r體nie elementem zagospodarowania skarpy lub rabaty z ro秎inami skalnymi. Je秎i schody maj by utwardzone kostk brukow - betonow lub granitow - niezb阣ny jest wykop pod fundament kraw昕nik體. Bez pewnie osadzonych mocnych kraw昕nik體 stopnie z takich

Taras ziemny

skarpy musi by wi阫szy ni 45°, jej skarpy trzeba wzmocni, na przyk砤d betonowymi p硑tami otworowymi (ekop硑tami), palisad drewnian lub odpowiednio u硂縪nymi du縴mi kamieniami. Tarasy ziemne z nawierzchni 縲irow wymagaj obudowania kraw昕nikami zapobiegaj眂ymi obsypywaniu si 縲iru. Z

ie縦i z kamienia drogo i tanio

, grubo禼i i r體nej powierzchni spodniej jak kostka betonowa. Trzeba wi阠 w硂縴 sporo wysi砶u, aby je dopasowa i osadzi w podbudowie. Uk砤danie rozpoczyna si od obrze縴. Brzegi 禼ie縦i albo chodnika mo縩a wyko馽zy kraw昕nikiem, ale nie jest to konieczne. Ta駍ze rozwi眤anie stanowi u硂縠nie skrajnego

ie縦i pi阫ne i wygodne

cz硂wieka, czasem nape硁ionej ziemi taczki. Wszystkie kostki i p硑tki wystarczy wi阠 uk砤da na podsypce piaskowej. Tylko na glebach zbitych i mniej przepuszczalnych pod podsypk konieczna jest tzw. warstwa drena縪wa (ok. 10 cm ubitego 縲iru lub t硊cznia). By odprowadzi wod, wystarczy minimalny (1-2proc

Wielki skalniak Jaromira Grulicha

miejscowym kamieniem. Powsta硂 wiele uroczych zak眛k體 - z mostkiem, w眤iutkimi przej禼iami, g眘zczem iglak體. Nigdzie nie znajdziemy tu p硑tek chodnikowych, kraw昕nik體 ani betonu. "Nie mo縩a psu krajobrazu tak pi阫nie ukszta硉owanego przez natur" - m體i w砤禼iciel. P砤ska cz甓 ogrodu

Najnowsze